Fotogalerie » Detail fotogalerie

06.12.2015

Adventní koncert Brněnka

Dne 6.12.2015 proběhl adventní koncert pořádaný společností Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. a za účasti LION´S klubu Brno Špilberk v krásných prostorách Farnosti sv. Augustina v Brně na nám. Míru 7.  Byl nejen pro zaměstnance, přátele a kolegy Brněnky, ale i pro širokou veřejnost. Přítomné přivítal farář farnosti ThLic. Tomáš Koumal. Průvodní slovo měl PhDr. et ThDr. Radek Mezuláník, Ph.D. K poslechu zahráli na varhany Ing. Dominik Laudát a barokní soubor ARDOR (Mgr. Jan Škrdlík na violoncello, Mgr. Kateřina Bílková na cembalo a Mgr. Marie Kábelová zpívala soprán). Po koncertu následoval program v digitáriu Hvězdárny a planetária města Brna. Všem přítomným i účinkujícím děkujeme. Těšíme se už nyní na příští rok.

 

Fotografie: Svatava Lišková