Fotogalerie


« Předchozí 1 9 17 22 23 24 25 26 27 28 33 Další »

12.5.2014

Starobrno

Dne 12.5.2014 proběhla porada členů MSB, tentokrát ve Starobrně na Mendlově nám. Po poradě následovalo dvouhodinové svezení pivní šalinou po Brně. Heinekenu tímto děkujeme.

Zobrazit fotogalerii »

7.4.2014

Porada majitelů prodejen MSB

Dne 7.4.2014 proběhla porada majitelů prodejen MSB v Žebětíně.

Zobrazit fotogalerii »

5.3.2014

Veletrh

Dne 5. 3. 2014 proběhl již tradiční Veletrh na Veletrhu. Organizátory byla Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o., RAPO Brno s.r.o., JASO - DISTRIBUTOR, spol. s r.o. Členská základna i hosté se zde sešli za účelem výhodných nákupů od dodavatelů. Organizace se zdařila a těšíme se nyní na ten podzimní.

Zobrazit fotogalerii »

12.2.2014

Čestný certifikát Národní soustavy kvalifikací v praxi

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. NSK nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání. NSK zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Zdroj: http://www.sps.cz/RDS/_PDFDoc/NSK-clanek.pdf

 

Maloobchodní síť BRNĚNKA dostala tento certifikát dne 12. 2. 2014 v Brně v hotelu Holiday Inn přímo z ruk RNDr. Zdeňka Somra (víceprezidenta HK ČR) a velice si ho váží.

 

Zobrazit fotogalerii »

« Předchozí 1 9 17 22 23 24 25 26 27 28 33 Další »