Fotogalerie


« Předchozí 1 9 17 23 24 25 26 27 28 29 33 Další »

12.2.2014

Čestný certifikát Národní soustavy kvalifikací v praxi

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Národní soustava kvalifikací definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. NSK nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání. NSK zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

Zdroj: http://www.sps.cz/RDS/_PDFDoc/NSK-clanek.pdf

 

Maloobchodní síť BRNĚNKA dostala tento certifikát dne 12. 2. 2014 v Brně v hotelu Holiday Inn přímo z ruk RNDr. Zdeňka Somra (víceprezidenta HK ČR) a velice si ho váží.

 

Zobrazit fotogalerii »

3.2.2014

Porada majitelů prodejen MSB

Dne 3.2.2014 se v Žebětíně uskutečnila další pravidelná porada členů MSB.

Zobrazit fotogalerii »

31.1.2014

Předávání ocenění Spokojený zákazník

Představenstvo Sdružení českých spotřebitelů, o.s. (SČS), s cílem vytvořit platformu pro zviditelnění podnikatelů uspokojujících spotřebitele, každoročně vyhlašuje ve vybraných krajích cenu „Spokojený zákazník".  Pro tento rok získaly toto ocenění firmy FORS CS, spol. s r.o., Radek Sedláček, DuoMAX s.r.o. "Spokojeného zákazníka" předával osobně hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Hašek.

Zobrazit fotogalerii »

29.1.2014

Školení vedoucích prodejen

Dnes 29.1.2014 proběhlo školení vedoucích prodejen členů MSB pod vedení pana Dr. Petra Lišky, MBA. Bylo zaměřeno na vedoucí  personál, správné vedení prodejny a jak správně motivovat prodavačky.

Zobrazit fotogalerii »

« Předchozí 1 9 17 23 24 25 26 27 28 29 33 Další »